TERMOMODERNIZACJA

OGŁOSZENIE
09.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Armii Krajowej 11, 23-310 Modliborzyce, ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dotyczącej projektu: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach”

planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe
– Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
– Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty_edytowalny

——————————————————————————

20.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Armii Krajowej 11,

23-310 Modliborzyce informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach dotyczących projektu: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:

Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.


Ogłoszenie nr 1 Wykonanie audytu energetycznego

 Utworzono: piątek, 01 luty 2019  Administrator

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach,ul. Armii Krajowej 11, 23-310 Modliborzyce, ogłasza konkurs na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Kościoła w

Modliborzycach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach”

Formularz oferty_audyt.Modliborzyce.pdf

Formularz oferty_audyt.Modliborzyce.rtf

Wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe.audyt.Modliborzyce.pdf

—————————————————–
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach,ul. Armii Krajowej 11, 23-310 Modliborzyce informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Kościoła w Modliborzycach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach” złożył następujący wykonawca:  Usługi Budowlane Grzegorz Duda.