RODZINA RADIA MARYJA

Koło Przyjaciół Rodziny Radia Maryja w parafii Modliborzyce powstało z inicjatywy parafian przy współpracy z ówczesnym ks. proboszczem Józefem Brzozowskim. Ks. proboszcz został duchowym opiekunek Koła i w ten sposób od października 1996 r. Rodzina Radia Maryja rozpoczęła działalność w Modliborzycach. Przewodniczącą nowo powstałej rodziny została p. Helena Kamińska, zastępcą p. Czesława Lenart, a skarbnikiem p. Teresa Muzyka. Celem powstania KPRRM było zachęcanie naszych parafian do słuchania tej rozgłośni, pomoc modlitewna i finansowa dla tegoż radia oraz formacja duchowa jej członków. Aby ten głos radia był słyszalny w naszych domach, jedną z pierwszych inicjatyw było zakupienie tablicy informującej o częstotliwościach na jakich można słuchać tej rozgłośni i do dziś jest ona umieszczona na placu kościelnym. Na początku naszej działalności wielu członków koła wyjeżdżało na trzy  dniowe rekolekcje zamknięte. Rekolekcje odbywały się w Stalowej Woli oraz Radomyślu nas Sanem. Prowadzone były przez Ojca Jana Mikruta znanego z toruńskiej rozgłośni. Na zakończenie rekolekcji przyjeżdżał ze swoim błogosławieństwem ks. Bp. Edward Frankowski, który wiele uwagi, sił i serca wkłada w rozwój Radia Maryja. Organizowane były pielgrzymki do Torunia, Lichenia, Górki Klasztornej, Częstochowy, Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej, Szczepanowa i Zakopanego. Przez wiele lat w październiku organizowano też wyjazd do radnej Góry na dzień skupienia. Do 2011 r. prenumerowany był miesięcznik Rodzina Radia Maryja (13 egzemplarzy). W lipcu 1999 r. zakupiono figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Po uroczystym poświęceniu odwiedzała domy i rodziny w naszej parafii. Za zgodą ks. proboszcza raz na kwartał zbierane były ofiary do puszek, w całości potem przekazywane do Torunia. Koło swoją ofiarnością wspierało Telewizję Trwam, sprowadząjąc anteny do jej odbioru. Początkowo Koło Liczyło 46 członków. Na rok 2012 jest to 26 osoby. Część osób Bóg powołał już do siebie a pozostali członkowie zawsze pamiętają o nich w swoich modlitwach. W roku 2003 opiekunem Koła został nowy proboszcz, ks. Czesław Bednarz.

W każdą drugą środę miesiąca spotykamy się na Mszy Świętej, która jest sprawowana w następujących intencjach: za Ojca Świętego, za Ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie dzieła powstałe przy Radiu Maryja, Ojca Dyrektora, Ojców i pracowników świeckich, za naszą parafię, kapłanów pracujących w naszej parafii, biskupów, nasze rodziny, członków naszego Koła i wszystkich, którzy należą do rodziny Radia Maryja. Pół godziny przed Mszą Świętą odmawiany jest różaniec w tych samych intencjach. Co roku w okresie Bożego narodzenia jest spotkanie opłatkowe. W drugą niedzielę lipca wielu członków bierze udział w zjeździe Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. W lipcu 2011 roku zorganizowano zbiórkę ofiar na nowe korony i suknię dla Matki Bożej Częstochowskiej. W miarę możliwości członkowie koła wspierają parafię przez zakup świec, obrusów, flakonów, kwiatów. Regularnie każdego miesiąca członkowie składają i przekazują ofiary na wspieranie dzieła ewangelizacji, które prowadzi Radio Maryja. Członkowie zawsze chętnie angażują się w życie tutejszej parafii. Prawie wszyscy członkowie należą do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, które powstało w 1996 roku. W 2012 roku za zgodą i poparciem ks. Dziekana zbierano podpisy pod petycją do KRRiT w sprawie przyznania rozgłośni miejsca na multipleksie Cyfrowym. Rodzina Radia Maryja jest zawsze otwarta na nowych członków, gotowych wspierać swoją modlitwą i ofiarą to wspaniałe dzieło krzewienia wiary i głoszenia Ewangelii za pośrednictwem fal radiowych.