LEGION MARYI

„Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską.Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życieLegionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego iNajświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego wświecie.” /… z oficjalnej strony internetowej Legionu Maryi./

Do wspólnoty Legion Maryi należy w naszej parafii 18 stałych członków.

Spotkania odbywają się w poniedziałek po Mszy Św. wieczorowej.