KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z pozdrowieniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów!”

W parafii pw. Św. Stanisława B i M w Modliborzycach oddział KSM-u zrzesza 40 osób. Jest to młodzież uczęszczająca do gimnazjum i szkół średnich. Młodzież jest otwarta na wszelkie działania, inicjatywy pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy między innymi: Zbiórka paczek na Św. Zbiórka przyborów szkolnych dla polskich szkół na Ukrainie, przygotowanie do ŚDM. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w wolontariacie i wszelkich inicjatywach parafialnych. Aktualnie młodzież przygotowuję się z wraz z parafia do przyjęcia młodzieży z całego świata która przybędzie do naszej parafii w ramach Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. W 2017 roku KSM Modliborzyce będzie organizatorem Diecezjalnego Balu Karnawałowego KSM.