HISTORIA

Pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Magdaleny był ufundowany w 1412 r. przez Jana Dłutto we wsi Sługi Dłutowo. Był to kościółek modrzewiowy. Jan Dłutto upo­sażył parafię ziemią (trzysta włók) i lasem. W 1642 r. na mocy przywileju Władysława IV, Stanisław Wioteski, chorąży bełski, za­łożył prywatne miasteczko zwane Modliborzyce. Tenże dziedzic ufundował obecny kościół. Budowano go od 1645 r. do 1664 r. Kościół jest pod wezwaniem św. Stanisława BM. Uroczyście poświęcił go w 1668 roku bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.Wtedy to parafia została przeniesiona do Modliborzyc. Kościółek drewniany do­trwał do połowy XIX w. Kościół rekonstru­owany – odbudowano fronton. Po pożarze w 1814 r. i 1841 r. zdjęto sklepienie muro­wane i zastąpiono je drewnianym stropem. W latach 1872-1876 położono w kościele drewnianą podłogę, pokryto kościół blachą i ozłocono ołtarze. W 1939 r. spłonęła od bomb niemieckich dzwonnica, plebania, wikariat i budynki gospodarcze.

Po wojnie w latach 1956-61 zbudowano sklepienie na konstrukcji żelbetonowej ze sztukaterią. Położono też lastrykową posadz­kę. W ostatnich latach poddano konserwacji trzy ołtarze oraz obrazy w nich się znajdu­jące. Parafia Modliborzyce wydała wielu kapłanów, w tym biskupa Wincentego a Paulo Pieńkowskiego, konsekrowanego w 1853 r. i biskupa Józefa Drzazgę, ordynariusza war­yńskiego (1958-1978). W 1990 roku przystąpiono do prac remontowych, które trwają do dzisiaj. W ciągu tych lat wymieniono blachę na kościele, otynkowano zewnątrz, założono nową instalację elektryczną i nagłośnieniową, przeprowadzono renowację ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych, pomalowano wnętrze kościoła, ułożono z kostki chodnik. W 2002 roku odnowiono gruntownie zabytkową dzwonnicę i zainstalowano elektryczny napęd do dzwonów. W roku 2011 Kościół został odwodniony i otrzymał nową elewację oraz zainstalowano ogrzewanie. Pomalowano też została blacha na Kościele.

Do parafii należą następujące miejscowości: Bilsko, Ciechocin, Dąbie, Kalenne, Lute, Majdan Modliborski, Michałówka, Modliborzyce, Słupie, Świnki, Wojciechów Kolonia, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Ko­lonia Zamek.