DUSZPASTERZE

Proboszcz – Ks. mgr Marcin Chłopek (od 2020 r.)

Wikariusz – Ks. dr Przemysław Pałacha (od 2020 r.)

Rezydent – Ks. kan. mgr Józef Brzozowski