Czytajmy Pismo Święte

Kliknij poniżej na otwartą księgę i zacznij czytać Biblię … Bóg czeka ze Swoim Słowem na CIEBIE